thống đốc ngân hàng nhà nước là ai

Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước lúc này là ai? Cơ cấu tổ chức triển khai của NHNN

Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước lúc này là ai? Cơ cấu tổ chức triển khai của NHNN (Hình kể từ internet)

Bạn đang xem: thống đốc ngân hàng nhà nước là ai

Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước lúc này là ai?

Ngân mặt hàng Nhà nước nước Việt Nam là cơ sở ngang cỗ của nhà nước, Ngân mặt hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam; triển khai tác dụng vận hành tổ quốc về chi phí tệ, sinh hoạt ngân hàng và nước ngoài hối; triển khai tác dụng của Ngân mặt hàng Trung ương về tạo ra chi phí, ngân hàng của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và đáp ứng công ty chi phí tệ cho tới Chính phủ; vận hành tổ quốc những công ty công nằm trong phạm vi vận hành của Ngân mặt hàng Nhà nước. (Điều 1 Nghị tấp tểnh 102/2022/NĐ-CP)

Còn bên trên Điều 3 Nghị tấp tểnh 123/2016/NĐ-CP quy định: Sở trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang Sở là member nhà nước và là kẻ hàng đầu Sở, cơ sở ngang Sở, chỉ dẫn công tác làm việc của Sở, cơ sở ngang Bộ; phụ trách vận hành tổ quốc về ngành, nghành được phân công; tổ chức triển khai thực hiện và theo đòi dõi việc thực hiện pháp lý tương quan cho tới ngành, nghành được phó vô phạm vi cả nước.

Thủ trưởng cơ sở ngang Sở tùy từng từng cơ sở tiếp tục mang tên gọi không giống nhau như: Sở trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Sở trưởng, Chủ nhiệm Văn chống Chính phủ; Tổng Thanh tra nhà nước và Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước.

Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước lúc này là bà Nguyễn Thị Hồng.

Cơ cấu tổ chức triển khai của Ngân mặt hàng Nhà nước

Tại Điều 3 Nghị tấp tểnh 102/2022/NĐ-CP quy tấp tểnh về tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Ngân mặt hàng Nhà nước như sau:

- Vụ Chính sách chi phí tệ.

Vụ Chính sách chi phí tệ sở hữu 6 chống.

- Vụ Quản lý nước ngoài ăn năn.

Vụ Quản lý nước ngoài ăn năn sở hữu 4 chống.

- Vụ Thanh toán.

Vụ Thanh toán sở hữu 4 chống.

- Vụ Tín dụng những ngành tài chính.

Vụ Tín dụng những ngành tài chính sở hữu 5 chống.

- Vụ Dự báo, đo đếm.

Vụ Dự báo, đo đếm sở hữu 4 chống.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

Vụ Hợp tác quốc tế sở hữu 5 chống.

- Vụ Ổn tấp tểnh chi phí tệ - tài chủ yếu.

- Vụ Kiểm toán nội cỗ.

Vụ Kiểm toán nội cỗ sở hữu 4 chống.

- Vụ Pháp chế.

Vụ Pháp chế sở hữu 3 chống.

Xem thêm: jaki natsumi là ai

- Vụ Tài chủ yếu - Kế toán.

Vụ Tài chủ yếu - Kế toán sở hữu 5 chống.

- Vụ Tổ chức cán cỗ.

Vụ Tổ chức cán cỗ sở hữu 5 chống.

- Vụ Truyền thông.

- Văn chống.

- Cục Công nghệ vấn đề.

- Cục Phát hành và kho quỹ.

- Cục Quản lý dự trữ nước ngoài ăn năn tổ quốc.

- Cục Quản trị.

- Sở Giao dịch.

- Cơ quan liêu Thanh tra, giám sát ngân hàng.

- Các Trụ sở bên trên tỉnh, TP.HCM trực nằm trong TW.

(20 cơ sở này là đơn vị chức năng hành chủ yếu canh ty Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước triển khai tác dụng vận hành tổ quốc và tác dụng Ngân mặt hàng Trung ương)

- Viện Chiến lược ngân hàng.

- Trung tâm tin tức tín dụng thanh toán Quốc gia nước Việt Nam.

- Thời báo Ngân mặt hàng.

- Tạp chí Ngân mặt hàng.

- Học viện Ngân mặt hàng.

(05 cơ sở, đơn vị chức năng này là đơn vị chức năng sự nghiệp đáp ứng tác dụng vận hành tổ quốc của Ngân mặt hàng Nhà nước)

Xem thêm: huỳnh my là ai

Thông đốc Ngân mặt hàng Nhà nước trình Thủ tướng tá nhà nước phát hành Quyết tấp tểnh quy tấp tểnh tác dụng, trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Cơ quan liêu Thanh tra, giám sát ngân hàng và list những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập không giống nằm trong Ngân mặt hàng Nhà nước.

Thông đốc Ngân mặt hàng Nhà nước phát hành ra quyết định quy tấp tểnh tác dụng, trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của những đơn vị chức năng nằm trong Ngân mặt hàng Nhà nước theo đòi quy tấp tểnh của pháp lý, trừ Cơ quan liêu Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Cửa Hàng chúng tôi giành riêng cho người tiêu dùng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng vướng, sung sướng lòng gửi về E-Mail [email protected].