khi pháp kéo quân ra hà nội lần thứ hai ai là người trấn thủ thành hà nội

Câu hỏi:

29/03/2022 5,189

B. Hoàng Diệu

Đáp án chủ yếu xác

C. Tôn Thất Thuyết

D. Phan Thanh Giản

Đáp án chính là: B

 Người trấn thủ trở nên Hà Thành Lúc Pháp kéo quân rời khỏi Hà Thành chuyến loại nhị là Hoàng Diệu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dập dìu rỗng tuếch tấn công cờ Xiêu/ Phen này quyết tấn công cả triều lộn Tây”. Đó là khẩu mệnh lệnh của cuộc khởi nghĩa của

Câu 2:

Tổng đốc trở nên Hà Thành nhập năm 1873 là

Câu 3:

Từ trong những năm 80 của thế kỉ XIX, thực dân Pháp ráo riết xúc tiến bộ thủ đoạn xâm lăng toàn cỗ VN là do

Xem thêm: masterise home là ai

Câu 4:

Năm 1873, nhằm tiến bộ quân rời khỏi Bắc, thực dân Pháp lấy cớ

Câu 5:

Hiệp ước Quý Mùi (Hiệp ước Hác-măng) quy tấp tểnh triều đình Huế chỉ được quản lý vùng 

Câu 6:

Trận tấn công tạo nên được giờ đồng hồ vang lớn số 1 năm 1873 của quần chúng. # Bắc Kì là trận

Câu 7:

Năm 1882, trước việc thất thủ của trở nên Hà Thành triều đình Huế đã

Câu 8:

Người hàng đầu phái kháng chiến nhập triều đình Huế là

Câu 9:

Kết ngược của cuộc đổ xô lên Hà Thành chuyến nhị của thực dân Pháp là

Câu 10:

Thực dân Pháp lấy cớ gì nhằm tiến công Bắc Kì chuyến loại hai?

Câu 11:

Ý tức thị thành công CG cầu giấy chuyến loại nhất là

Câu 12:

Cuối năm 1873, thực dân Pháp buộc cần dò xét cơ hội thương lượng với triều đình Huế vì

Xem thêm: nguyễn siêu là ai

Câu 13:

Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) được thỏa thuận thân thích triều đình căn nhà Nguyễn với thực dân Pháp là mốc tấn công dấu

Câu 14:

Cuộc kháng chiến kháng thực dân Pháp xâm lăng ở VN cuối thế kỉ XIX thất bại đa phần là do

Câu 15:

Hiệp ước ghi lại mốc xong xuôi sự tồn bên trên của triều đại phong con kiến căn nhà Nguyễn với tư cơ hội là một trong vương quốc song lập là