công lao đầu tiên của nguyễn ái quốc đối với cách mạng việt nam là

Câu hỏi:

13/02/2020 37,964

A. Khẳng lăm le tuyến đường cứu vãn nước đích thị đắn

Bạn đang xem: công lao đầu tiên của nguyễn ái quốc đối với cách mạng việt nam là

Đáp án chủ yếu xác

B. Truyền thống trị nghĩa Mac- Lênin

C. Thành lập hội việt phái nam cách mệnh thanh niên.

D. Thành lập đảng Cộng sản Việt Nam

Đáp án A

Nguyễn Ái Quốc có rất nhiều công phu so với cách mệnh Việt Nam:

(1) Tìm đi ra tuyến đường cứu vãn nước đích thị đắn mang lại dân tộc: tuyến đường cách mệnh vô sản.

(2) Chuẩn bị về chủ yếu trị, tư tưởng và tổ chức triển khai cho việc xây dựng Đảng.

(3) Triệu luyện và ngôi nhà trì hội nghị xây dựng Đảng.

(4) Soạn thảo Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng.

(5) Lãnh đạo quần chúng. # tao kháng chiến kháng Pháp thắng lợi và kháng chiến kháng Mĩ.

=> Công lao to lớn rộng lớn trước tiên của Nguyễn Ái Quốc so với cách mệnh nước Việt Nam là xác lập tuyến đường cứu vãn nước đích thị đắn mang lại dân tộc bản địa nước Việt Nam.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mục đích của cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) là nhằm

A. chỉ bảo vệ cuộc sống thường ngày mang lại quần chúng. # vùng Yên Thế

B. Chống lại triều đình ngôi nhà Nguyễn

C. Chống thực dân Pháp và phong loài kiến đầu hàng

D. Hưởng ứng chiếu Cần Vương

Câu 2:

Ý nghĩa hầu hết của trào lưu cách mệnh 1930 - 1931 ở nước Việt Nam là

A. Thành lập được Xô Viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh 

B. Đảng Cộng sản Đông Dương được quốc tế Cộng sản thừa nhận là phân cỗ độc lập

C. Khẳng lăm le tầm quan trọng điều khiển của đảng Cộng sản Đông Dương nhập thực tiễn biệt.

D. Đảng Cộng sản Đông Dương rút được rất nhiều tay nghề nhập công tác làm việc mặt mày trận

Xem thêm: giám đốc của gãy là ai

Câu 3:

Cơ sở hầu hết của Mỹ triển khai tham ô vọng thống trị toàn cầu sau cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhị là gì?

A. Sự tạm thời lắng của trào lưu cách mệnh thế giới

B. Sự cũng hộ của những nước liên minh bị Mỹ khống chế

C. Sự giảm sút của những nước tư bạn dạng ở âu lục và Liên Xô

D. Tiềm lực kinh tế tài chính và quân sự chiến lược to lớn lớn

Câu 4:

Ngày 3-3-1946, Ban thông thường vụ TW đảng họp tiếp tục lựa lựa chọn biện pháp “hòa nhằm tiến” với gia thế nước ngoài xâm nào?

A. Quân trung Hoa Dân Quốc 

B. Nhật

C. Pháp

D. Anh

Câu 5:

Trong thời kỳ 1954-1975, thắng lợi này là mốc ghi lại bước gửi của cách mệnh miền Nam nước Việt Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng thanh lịch thế tiến bộ công?

A. Đồng khởi (1959 -1960) 

B. Vạn Tường (1965)

C. Tây Nguyên (3-1975)

D. Mậu thân thiện (1968)

Câu 6:

Một trong mỗi ý nghĩa sâu sắc của thắng lợi Phước Long (1-1975) là

A. Chứng tỏ được năng lực thắng lợi của quân ta

B. Làm vỡ nợ trọn vẹn kế hoạch “Việt Nam hóa cuộc chiến tranh của” Mỹ

C. Buộc Mỹ nên rút quân về nước

Xem thêm: nguyễn thị thanh thuỷ bị bắt là ai

D. Hoàn trở nên trọng trách tấn công mang lại ngụy nhào

TÀI LIỆU VIP VIETJACK