chúa là ai

Câu hỏi

Trả lời

Bạn đang xem: chúa là ai

Chúa là ai? – Sự thật
Sự thiệt về sự việc tồn bên trên của Chúa rất đơn giản thấy trải qua sự tạo ra lộn bổng tâm của trái đất, là vấn đề tuy nhiên Kinh thánh gọi người vô thần là “kẻ ngu dại” (Thi thiên 14:1). Vì vậy, Kinh thánh ko lúc nào nỗ lực minh chứng sự tồn bên trên của Chúa; chính xác là nó quá nhận sự tồn bên trên của Ngài kể từ buổi sớm thế (Sáng thế ký 1:1). Điều tuy nhiên Kinh thánh phân trần là bạn dạng tính, tính cơ hội và việc làm của Chúa.

Chúa là ai? – Định nghĩa
Suy nghĩ về trúng đắn về Chúa là 1 trong điều vô nằm trong cần thiết chính vì một ý kiến sai lầm đáng tiếc về Chúa là thờ hình tượng. Trong Thi thiên 50:21, Chúa quở trách cứ người xấu xa với điều buộc tội: “Ngươi tưởng Ta tựa như ngươi”. Trên không còn, một khái niệm sơ lược phù hợp về Chúa là “Đấng vô thượng, Đấng tạo ra và Đấng thống trị muôn loại, Đấng tự động tồn bên trên trọn vẹn đem quyền năng, nhân kể từ và khôn khéo ngoan”.

Chúa là ai? – Bản tính của Ngài
Chúng tao biết những điều chắc hẳn rằng thiệt sự về Chúa vì như thế một lý do: nhập sự thương xót của Ngài, Ngài hạ cố phân trần một trong những phẩm hóa học của Ngài mang đến tất cả chúng ta. Chúa là thần vì thế thực chất ko thể thấy được của Ngài (Giăng 4:24). Chúa là Đấng có một không hai, tuy nhiên Ngài tồn bên trên như thể thân phụ Ngôi – Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 3:16-17). Chúa là Đấng vô hạn (I Ti-mô-thê 1:17), không người nào sánh được như Ngài, II Sa-mu-ên 7:22), và bất biến (Ma-la-chi 3:6). Chúa tồn bên trên ở từng toàn bộ điểm (Thi thiên 139:7-12), biết từng điều (Ma-thi-ơ 11:21), và đem rất đầy đủ quyền năng và thẩm quyền (Ê-phê-sô 1; Khải huyền 19:6).

Xem thêm: nam quốc sơn hà tác giả là ai

Chúa là ai? – Tính cơ hội của Ngài
Đây là 1 trong vài ba Điểm sáng của Chúa được phân trần nhập Kinh thánh: Chúa công bình (Công vụ 17:31), chiều chuộng (Ê-phê-sô 2:4-5), lẽ thiệt (Giăng 14:6), và thánh khiết (I Giăng 1:5). Chúa phân trần lòng thương xót (II Cô-rinh-tô 1:3), sự nhân kể từ (Rô-ma 9:15), và ân điển (Rô-ma 5:17). Chúa xét đoán tội lỗi (Thi thiên 5:5) tuy nhiên cũng phân trần sự buông bỏ (Thi thiên 130:4).

Xem thêm: nhàn phi là ai

Chúa là ai? – Công việc của Ngài
Chúng tao ko thể hiểu Chúa Khi tách ngoài việc làm của Ngài chính vì điều Ngài thực hiện bắt mối cung cấp từ các việc Ngài là ai. Đây là list cụt gọn gàng về những việc làm của Chúa nhập vượt lên trên khứ, lúc này và tương lai: Chúa tạo ra hình thành toàn cầu (Sáng thế ký 1:1; Ê-sai 42:5), Ngài tích rất rất lưu giữ toàn cầu (Cô-lô-se 1:17), Ngài hiện hành plan đời đời kiếp kiếp của Ngài (Ê-phê-sô 1:11) tương quan đến việc cứu vớt chuộc trái đất ngoài sự rủa sả của tội lỗi và sự bị tiêu diệt (Ga-la-ti 3:13-14), Ngài kéo trái đất cho tới với Đấng Christ (Giăng 6:44), Ngài sửa trị con cháu Ngài (Hê-bơ-rơ 12:6), và Ngài tiếp tục đoán xét trần thế (Khải huyền 20:11-15).

Chúa là ai? – Mối thông công với Ngài
Trong Ngôi vị Con trai, Chúa trở thành xác thịt (Giăng 1:14). Con trai của Chúa trở thành Con Người và chính vì thế là “cầu nối” thân ái Chúa và trái đất (Giăng 14:6; I Ti-mô-thê 2:5). Chỉ trải qua Con trai thì tất cả chúng ta mới nhất rất có thể dành được sự buông bỏ tội lỗi (Ê-phê-sô 1:7), sự giảng hòa với Chúa (Giăng 15:15; Rô-ma 5:10), và sự cứu vớt rỗi đời đời kiếp kiếp (II Ti-mô-thê 2:10). Trong Chúa Giê-xu Christ đem “tất cả rất đầy đủ thần tính Đức Chúa Trời ngự nhập thân ái xác” (Cô-lô-se 2:9). Vậy, nhằm thiệt sự biết Chúa là ai thì toàn bộ điều tất cả chúng ta cần thực hiện là nom coi Chúa Giê-xu. EnglishTrở lại trang chủ giờ đồng hồ Việt

Chúa là ai? Chúa là gì? Chúa là kẻ như vậy nào? Làm thế nào là tất cả chúng ta rất có thể biết Chúa?